ul. Generała Fieldorfa Nila 18/25
24-100 Puławy / woj. lubelskie

biuro@wstrade.pl

Tel.: 81 881 62 80
Fax: 81 881 62 80

Zboża i produkty zbożowe:

Skontaktuj się z odpowiednim działem

Skup zbóż:

Dariusz Wnuk
504 082 112
d.wnuk@wstrade.pl

Rafał Więszyk
504 082 106
r.wieszyk@wstrade.pl

Karolina Gawinek
508 430 051
k.gawinek@wstrade.pl

Sprzedaż zbóż:

Hanna Wnuk
501 459 284
a.wnuk@wstrade.pl

Karolina Gawinek
508 430 051
k.gawinek@wstrade.pl

Import zbóż:

Marek Kukier
690 307 367
m.kukier@wstrade.pl

Monika Gulewska
508 430 050
m.gulewska@wstrade.pl

Mariia Kurban
509 942 079
m.kurban@wstrade.pl

Eksport zbóż:

Marek Kukier
690 307 367
m.kukier@wstrade.pl

Paweł Gdesz
504 082 118
p.gdesz@wstrade.pl

Pasze:

Małgorzata Kopacz
504 082 108
m.kopacz@wstrade.pl